Jönköpings Musikgymnasium

För kreativa ungdomar som vill växa!

Nästa steg mot Drömmen

Jönköpings Musikgymnasium vill hjälpa dig att ta nästa steg mot dina små och stora drömmar. Vi erbjuder en kreativ miljö, en skola för framtiden.

vågbakgrund

Estet

Artist & Musiker
Musikproduktion & Liveljud
Musik & Samhäll

vågbakgrund

Samhäll

Samhäll Beteendevetenskap
Samhäll & Musik

vågbakgrund

Frågor & svar

Vanliga frågor om Jönköpings Musikgynmasium.

Om JM

Skolans värdegrund betonar varje människas okränkbara värde och att alla människor har lika värde och rättigheter. Dessa rättigheter gäller alla oavsett kön, etnicitet eller trosuppfattning.

Våra elever har alla olika bakgrunder och vår erfarenhet är att skolans värdegrund skapar en god trivsel och en trygghet i att bli accepterad och sedd för den man är.

basspelande elev på Jönköpings Musikgymnasium
trumset jönköpings musikgymnasium
elev på jm
studio på jönköpings musikgymnasium
elev på jm som skriver musik
fiol jönköpings musikgymnasium

Hur kommer jag in på Jönköpings Musikgymnasium?

Här visar vi de olika stegen som du som elev tar för att söka till JM och bli elev hos oss. 

01

Välj program

Landa i vilket program du ska söka till. här finns saker att tänka på eller göra inför gymnsaietvalet.

02

Ansökningswebben

På Ansökningswebben görs ansökningen till gymnasiet. Du ska ha fått information om hur ansökningen görs.

03

Färdighetsprov i mars

Söker du till JM kallas du till färdighetsprov i mars. Du får mer info om detta i samband med ansökningen. 

Så tyckte jag det var på JM

“Man kan sätta sig i ett ensamble rum och jamma loss, antingen själv eller med kompisar. Och man får mycket egentid med lärarna, vilket gör att man kan utvecklas så mycket som möjligt under de tre åren man gör där.”

Gustav Jernberg, avgångselev 2023

”Tack vare kulturen som lärarna och tidigare elever skapat på JM vågade jag testa nya saker. Därmed kunde jag utvecklas både inom musiken och som person. ”

Beatrice Österdahl, avgångselev 2023

”Jag kände en trygghet i JM och en stor glädje över möjlighen att utvecklas i musik, vilket även innebar att jag växte mycket som person.”

Hannah Cunningham, avgångselev 2022

”Till dig som har svårt att välja gymnasium, våga gå din egen väg. Mina tre år här av estet gav mig utrymmet att växa både musikaliskt och socialt som person.”

Jonathan Jaldemark, avgångselev 2021